ArcheoFocus

Specialist in aardewerk en beleid

Publicaties

 

2015

Linden, E. van der, 2015: Het aardewerk, in: Hesseling, I. & M. Janssens (red.), De biografie van een inheems-Romeinse nederzetting. Opgraving Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert, gemeente Zundert, Weesp (RAAP rapport 2908)
Linden, E. van der, 2015: Aardewerk, in: J.A. Waasdorp/R.J. van Zoolingen, Den Haag Ockenburgh II. Een Romeinse militaire vicus vlak bij de kust, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 18), 140-188.

Linden, E. van der/J.A. Waasdorp, 2015: Graffiti op aardewerk, in: J.A. Waasdorp/R.J. van Zoolingen, Den Haag Ockenburgh II. Een Romeinse militaire vicus vlak bij de kust, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 18), 189-212.

 

2014

Linden, E. van der, 2014: Aardewerk, in: P. Ilson, Herinrichting Infrastructuur Fort Vechten, Gemeente Bunnik. Archeologische begeleiding en opgraving (met beperkingen), Weesp (RAAP Rapport 2805), 43-59.

E. van der Linden/K. Huijben, 2014: Het Romeinse aardewerk, in: H Siemons/E.E.B. Bulten (eds), Archeologie in het Wateringse Veld, gemeente Den Haag. Van steentijd tot nieuwe tijd, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 17), 369-412.

 

2013

Linden, E. van der/K. Huijben/G. Besuijen, 2013: Aardewerk, in: R.W. de Groot, Een kijkje in het Rijksmonument Merm-Wolfhoeksestraat te Elst. Aardgastransportleidingtracé Angerlo-Beuningen (A-663), catalogusnummer 10, gemeente Overbetuwe. Archeologisch onderzoek: opgraving, Weesp (RAAP Rapport 2347), 55-76.

Linden, E. van der/K. Huijben, 2013: Vondstmateriaal: Terra Sigillata, in: R.M. van Dierendonck/W.K. Vos (red.), De Romeinse agglomeratie Aardenburg. Onderzoek naar de ontwikkeling, structuur en datering van de Romeinse castella en hun omgeving, opgegraven in de periode 1955 – heden, Middelburg (Hazenberg Archeologische Serie 3), 63-74.

Linden, E. van der/K. Huijben, 2013: ‘Aardewerk’, in: P.C. Teekens/I.M.J. Vossen, De veenbult van Vierpolders. Archeologisch onderzoek in plangebied Brielle Piek te Vierpolders (Zuid-Holland), Heerenveen (Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/4), 53-88.


2012

Linden, E. van der, 2012: ‘Aardewerk’, in: J. A. Waasdorp (ed.), Den Haag Ockenburgh. Een fortificatie als onderdeel van de Romeinse kustverdediging, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 13), 56-78.

Linden, E. van der, 2012: ‘Het aardewerk uit Fort Vechten’, in: P. Ilson, Ontgraving van de reduitgracht van Fort Vechten, gemeente Bunnik. Archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding en metaaldetectie, Weesp (RAAP Rapport 2610), 18-26.

Linden, E. van der/G. Besuijen, 2012: Het aardewerk uit de Romeinse tijd, in: E. Blom/L.M.B. van der Feijst/H.A.P. Veldman, Plangebied Keizershoeve I. Archeologisch onderzoek op ‘De Grote Aalst’ te Ewijk (gemeente Beuningen), Amersfoort (ADC Rapport 2000), 116-147.

Vos,W.K./ E. van der Linden/ B. Voormolen, 2012: Romeinen op De Woerd. Reconstructie van een woonwijk op grond van eenvergeten opgraving in Valkenburg (ZH), Leiden.


2011

Linden, E. van der, 2011: ‘Het aardewerk’, in: W. Roessingh/E. Blom, Boeren of reizigers langs de limes bij Huissen? Een archeologische opgraving in het plangebied Huissen-Het Riet, Amersfoort (ADC Rapport 1569), 43-68.

Vos, W.K./ E. van der Linden, 2011: Rondom Romeinse rijtjeshuizen. Archeologisch onderzoek naar de Romeinsevicus van Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’, Leiden (Hazenberg Archeologische Series 2).


2010

Linden, E. van der, 2010: Aardewerk. In: R.J. van Zoolingen (ed.), Een Cananefaatse cultusplaats. Inheems-Romeinse bewoning aan de Lozerlaan, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 12), 49-90.

Linden, E. van der /S.B.C. Bloo/G. Besuijen, 2010: Aardewerk, in: E. Blom/ W. Roessingh, Heteren Uilenburg: 1500 jaar bewoning op een crevasse, Amersfoort (ADC Rapport 1664), 69-91.


2009

Linden, E. van der, 2009: Het gedraaide aardewerk. In: H. Siemons/J.J. Lanzing (red.), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 11), 145-187.

Linden, E. van der, 2009: Low Lands ware en Scheldevallei-amforen. In: H. Siemons/J.J. Lanzing (red.), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 11), 189-223.

Linden, E. van der, 2009: Handgevormd aardewerk. In: H. Siemons/J.J. Lanzing (red.), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 11), 225-254.

Linden, E. van der, 2009: Aardewerk. In: Roessingh/E. Blom, Een omgreppeld nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd. De archeologische opgraving van Arnhem-Schuytgraaf vindplaats 7, Amersfoort (ADC Rapport 1426), 51-69.

Linden, E. van der, 2009: Bijlage I. Aardewerk uit structuren. In: Roessingh/E. Blom, Een omgreppeld nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd. De archeologische opgraving van Arnhem-Schuytgraaf vindplaats 7, Amersfoort (ADC Rapport 1426), 137-143.

Linden, E. van der/W.F. Reigersman-Van Lidth de Jeude, 2009: Het aardewerk uit de Romeinse tijd. In: H.M. van der Velde/S. Ostkamp/H.A.P. Veldman/S. Wijns (red.), Venlo aan de Maas: van vicus tot stad, Amersfoort (ADC Monografie 7/ADC Rapport 1000), 109-185.


2008

Linden, van der, E. (met een bijdrag van T.Hazenberg/S. Wynia ), 2008: ‘Aardewerk’, in: Blom, E. & W.K. Vos, De opgravingen 2002- 2004 in het Romeinse Castellum Laurium, de vicus en van het schip de ‘Woerden 7’, ADC Rapport 910/ADC Monografie 2, Amersfoort, 143-188.

Linden, van der, E., 2008: Het aardewerk. In: E. Blom/G.L. Williams, Archeologisch onderzoek op de locaties Tiel Medel Krommewei en Ooijsche Wetering: twee archeologische opgravingen, Amersfoort (ADC Rapport 1010), 37-44.


2007

Linden, van der, E., 2007: ‘Aardewerk’, in: H.A.P. Veldman, Romeinse pottenbakkersovens en erven te Heerlen, dr. Poelsstraat. Een archeologische opgraving, ADC rapport 634, Amersfoort, 29-41.

Linden, van der, E., 2007: ‘Het aardewerk in vogelvlucht’, in: S. Wyns, Tongeren. De Colruyt-site, Vlaams Archeologisch Rapport 1, Amersfoort, 38-40.


Ouder

Linden, E. van der, 2004a: Terra sigillata, in: Polak, M./R.P.J. Kloosterman/R.A.J. Niemeijer, Alphen aan den Rijn – Albaniana 2001-2002: Opgravingen tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn, Libelli Noviomagenses 7, Nijmegen, 130-138.

Linden, E. van der, 2004b: ‘Bijlage 2. Pottenbakkersstempels op terra sigillata’, in: Polak, M./R.P.J. Kloosterman/R.A.J. Niemeijer, Alphen aan den Rijn – Albaniana 2001-2002: Opgravingen tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn, Libelli Noviomagenses 7, Nijmegen, 282-289.

Linden, E. van der, 2004c: ‘Bijlage 3. Versierde terra sigillata’, in: Polak, M./R.P.J. Kloosterman/R.A.J. Niemeijer, Alphen aan den Rijn – Albaniana 2001-2002: Opgravingen tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn, Libelli Noviomagenses 7, Nijmegen, 290-297.

Linden, E. van der 2000: ‘De vondsten’, in: Haalebos, J.K & P.F.J. Franzen, Alphen aan den Rijn – Albaniana 1998-1999. Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St.-Jorisplein, Libelli Noviomagenses 6, Nijmegen, 80-106, 119-120, 149-156.


Internationale publicaties

Velde, H. van der/F. Kemmers/E. van der Linden/F. Reigersman-van Lidth de Jeude/A. Veldman, 2013: An Augustan settlement in Venlo (Prov. Limburg): a military distribution centre in the Meuse area?, Archäologisches Korrespondenzblatt 43/1, 79-90.

Polak, M./R. Niemeijer/E. van der Linden, 2012: Alphen aan den Rijn-Albaniana and the dating of the Roman forts in the Rhine delta. In: D. Bird (ed.), Dating and interpreting the Past in the Western Roman Empire. Essays in honour of Brenda Dickinson, Oxford, 267-294.

Linden, E. van der, 2011: Terra sigillata from the Nijmegen canabae legionis (the Netherlands): a chronological and economic perspective, in: B. Liesen (ed.), Terra Sigillata in den germanischen Provinzen. Kolloquium Xanten, 13.-14. November 2008, Mainz (Xantener Berichte 20), 83-96.

Linden, E. van der, 2009: Terra sigillata from the Nijmegen canabae – the canabae as a market, Journal of Roman Pottery Studies 14, 82-90.